`
Sunrise, Calpe, Spain
2015
|
60 x 60 cm.

בציר הראשון, המבטא כאמור עמדה מסורתית-טרנסצנדנטית של היקסמות משגב הנוף וממרחבי האינסוף של הים, אפשר לכלול את סדרת התצלומים של רועי קופר זריחת השמש, קלפה, ספרד (2015) – היחידים בתערוכה שלא צולמו בארץ אלא בעיירת נופש בדרום ספרד, הממוקמת בדיוק מול ישראל בקצה הנגדי של הים התיכון.

קופר, השב אל הים ברבים מתצלומיו וחוקר באמצעותו ממדים שונים של תנועה, השתנות וחזרה, שהה בקלפה במשך חודש שבמהלכו תיעד מדי בוקר את הזריחה ה ״הפוכה״, העולה מן הים. פניה ההפוכים של הזריחה, הצילום בשחור-לבן, ״מסגור״ הים בצללית המבנה הביתי והצמחייה, מעניקים לנוף הים בתצלומים אלה מראה קוסמי, מלאכותי וזר, היוצר תחושה של קצה – מעין תמונת-נגד מתעתעת, דומה ולא דומה לנקודת המבט בארץ.

רוני כהן-בנימיני

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Exhibition View
No items found.